UP-DaTE²: „EWIG-E² NIX“(= N☧ = NJCH = NICH!)

28. September 2022

 

UP-DaTE²: „EWIG-E² NIX“ (= N☧ = NJCH = NICH!)

 

 

(JCH/ICH)… SE²H GRAD AL’S mit UP-STAND,
SIE²G an FRI-EDeN „AUP E²R<DeN>“ ,
WIR<F an~Blick>IN’S EWIG-E² EWIG-E² NIX“ … 

START-Punkt = 86s = UP/86/E²L-HIM!

 

 

AIN BEWUSST-E²R GE²IST „E²R<lebt~100~ק~QUP~Leben>
https://gematrie.holofeeling.net/ק
https://gematrie.holofeeling.net/קופ
an AIN-E²M AIN-ZIG-E²N „TAG=תאג“ !
https://gematrie.holofeeling.net/תאג

START-PUNKT = 126s

PS:

 

…WO hat E²S<an~gefangen>,
WO HÖRT E²S (END-LJCHT) wieder AUP?
WO<SIN~D>WIR „RAI-N-GE²<RAN~NT>“ ,
WO geht E²S<wie~DeR R~aus>?
IM<Wahn~SINN SIN~D>WIR (AL<S Brösel) gefangen>
UNS-E²R<Leben~lang>
WIR<fahren mit voller WuCHT an die W~AND>…

 

Schlüsselworte: Pam Pam Ida, Das ewige NIX, Johannes Oerding, An guten Tagen, Weimar, Im Wahnsinn gefangen


, ,